woensdag 20 januari 2021

 Overzicht van het rampjaar 2020.
 

1.    In de eerste week van januari, toen we nog van niets wisten (behalve de Chinese overheid), werden de Berber liederen  (Tamazight liederen) het meest gelezen. Hoewel er later, naar mijn idee, leukere liederen zijn gepubliceerd, haalden die bij lange na niet de score uit de eerste week. Interessanter vond ik het lied over de collaborerende marabout, wat nog voor geen derde (33%) de interesse opwekte van het eerste lied.


2.    In februari trok alweer een blog dat niet mijn beste was van die maand de grootste belangstelling: de spreekwoorden waarin de Hond een belangrijke rol speelt. Als je de rol van de hond vergelijkt met die van de kat, komt de hond veel vaker voor in spreekwoorden. Dat heeft waarschijnlijk met het volgzame karakter van de hond te maken. De kat is veel meer een eigen persoonlijkheid. En dat wordt gedeeltelijk niet zo gewaardeerd, en gedeeltelijk is de kat hierdoor veel moeilijker in een spreekwoord te vatten.


3.    Terecht kreeg het blog over de rol van de Os in Marokkaanse en Creoolse gezegdes in maart de meeste belangstelling. Waarschijnlijk hangt deze

belangstelling samen met de eerste lock-down, waardoor veel mensen in quarantaine de mogelijkheid benutten om het blog te lezen. Wie had er ooit gedacht dat “Subaru” in het Japans betekent “Zevengesternte”? Dat is dan ook meteen de aankondiging van de lente, met zijn voorjaarsfeesten en vrolijkheid.
Omdat dit stuk over de Os zoveel belangstelling trok, overschaduwde het een andere publicatie in die maand, die ter gelegenheid van Pasen: de geboorte Hercules. Ik weet niet wat ik zou kiezen als de beste van de twee. Natuurlijk kijk ik dan niet zozeer naar mijn Nederlands, maar vooral naar de informatieve inhoud van beide blogs. Eigenlijk zijn ze beiden even leuk. Amphitruo heeft als serie in z’n geheel wel de meeste belangstelling gekend.


4.    In april trok het stuk met Thales als wiskundige, die de eerste zonsverduistering weet te voorspellen, de meeste belangstelling. In hoeverre, een krans om de verduisterde zon die ook Corona heet, hierbij een rol heeft gespeeld, kan ik niet nagaan. Maar ook in de Thales serie vind ik dat er betere stukken op mijn blog zijn gepubliceerd die beter waren dan dit eerste artikel.


5.    Het laatste stuk over Thales, waarin het van hand tot hand gaan van een wisselbeker een rol speelt, kreeg in deze maand de meeste bezoekers.


6.    In juni trok het begin van de Rodenko serie de grootste belangstelling: deel twee,de schipbreuk. Ik vind dat begin zeker het leukste, maar latere stukken, waarin de trick-ster rol van Maroef een rol speelt en de actualiteit van het sprookje, zijn zeker zo informatief.  Het fragment waarin Maroef schipbreuk lijdt, heeft overeenkomst met de schipbreuk van Robinson Crusoë. Aan beide verhalen lijkt een theologische discussie ten grondslag te liggen, waarin het ingrijpen van God in onze onderaardse bedoening centraal staat.


7.    In juli verscheen de Nieuwe Website, maar het fragment over Marilyn Monroe uit de Maroef van Rodenko, won het van de lancering van de nieuwe website over Grappen van Vroeger.


8.    In augustus verscheen er maar een Maroef-fragment, met als onderwerp de verwevenheid van handel en politiek. In het commentaar wordt de rol van de Trick-ster toegelicht. Deze rol werpt licht op actuele gebeurtenissen in Amerika en Nederland.


9.    In de maand september ontlopen de bezoekersaantallen voor de verschillende fragmenten van het Maroef-sprookje elkaar nauwelijks. Achtereenvolgens is er aandacht voor het huwelijk dat hij sluit met Marilyn, daarna voor de list waarmee Maroef de straf voor zijn bedrog weet te ontlopen, vervolgens zijn zwerftocht door de woestijn, waar hij de oplossing vindt om naar Nefjorek terug te keren, en ten slotte hoe hij weer in de val loopt en opnieuw naar de woestijn wordt verbannen.


10.                      In oktober sloeg de corona toe. Het enige fragment van die maand ging over de handel en wandel van de schurk van het sprookje: de vizier.  Pas in januari van 2021 verschijnt het slot van de serie, waarin Maroef door zijn vrouw, Marilyn, wordt gered. Toch is dat niet het einde van Rodenko’s verhaal. Dat is de voorspelling dat het weleens slecht zou kunnen aflopen met Al-Merika, hoezeer mensen het tegenovergestelde beloven. Niet echt de afloop van een sprookje. De politieke inslag die Rodenko het sprookje meegeeft, blijkt uiteindelijk belangrijker dan de literaire.
 

Plannen voor 2021

 In grappen is de vrouw meestal het lijdend voorwerp. Toch zijn er ook grappen met vrouwen in de hoofdrol. Daar gaan we de eerste weken van 2021 mee aan de slag (4x). Daarna gaan we aandacht besteden aan de Canterbury Tales van Geoffrey Chaucer (6x). Naar aanleiding daarvan gaan we ons weer met de Klassieken bezig houden, Cicero en Aristophanes (8x). Daarna Arabische grappen zoals die in een studie van het Institut du monde arabe in Paijs in een boekje worden gepresenteerd. Om het jaar te beëindigen met een lang Marokkaans verhaal. Als er reden is van dit pad af te wijken zal ik dat ongetwijfeld doen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten