woensdag 3 oktober 2018

Kan een ezel lezen?Klik hier voor mijn noten bij de tekst.

De ezel kan niet meer dan dat lezen (1)

Timoer Lenk (2) kreeg een Egyptische (3) ezel cadeau. Hij presenteerde hem aan zijn hofhouding. Die gingen zich te buiten aan complimenten. De vorst richtte zich tot Nasreddin Hodja:
“En wat vind jij nu van deze ezel?”
“Wat ik ervan vind? Volgens mij heeft de ezel geweldig veel potentie. Als u het mij opdraagt, kan ik hem leren lezen in een paar maanden.”
Dat prikkelde Timoer Lenks nieuwsgierigheid en hij antwoordde:
“Als je daarin slaagt, zal ik je ruimschoots belonen.”
De Hodja vroeg hem drie maanden de tijd te geven om dit voor elkaar te krijgen. Toen die tijd verstreken was, bond de Hodja de ezel een halster om en zó met de ezel achter zich aan, verscheen hij voor Timoer Lenk. Hij haalde een groot boek dat hij had meegenomen, tevoorschijn en zette dat neer voor het beestje. Deze begon meteen heel vlug de bladzijden van het boek om te slaan en balkte bij elke omgeslagen pagina. Timoer Lenk die iets spectaculairs verwacht had, vroeg aan de Hodja, hoe hij dit voor elkaar had gekregen.
De Hodja legde uit:
“Nou…..nadat ik bij u was weggegaan, heb ik de ezel in een stal opgesloten. Die eerste dag heb ik hem niets te eten gegeven. De dag daarop heb ik me een groot, dik boek aangeschaft en tussen de bladen heb ik gerstekorrels gestrooid. De ezel was uitgehongerd en toen hij het graan in de gaten kreeg, begon hij de bladzijden een voor een met zijn tong om te slaan. Daar, waar hij geen graankorrels vond, keek hij mij recht in de ogen en begon hij te balken (4). En zo heb ik hem er aan gewend zijn honger te stillen door de bladzijden om te slaan.
Iemand uit het gevolg van Timoer Lenk merkte op om het effect dat de woorden van de Hodja sorteerden te verkleinen:
“Kijk eens aan… eerlijk gezegd, ik begrijp hier niets van. De ezel heeft alleen maar de bladzijden van het boek om geslagen en gebalkt. Wat is daar nou voor bijzonders aan?”
Nasreddin Hodja antwoordde hem:
“De ezel kan niet beter leren lezen dan dit. Stel dat je hem meer zou willen leren lezen, nou, dan moet je zelf wel een ezel zijn.” Dit antwoord bracht Timoer Lenk als eerste en zijn hele gevolg daarna aan het lachen, lang en uit volle borst.


Daar heb ik geen weet van (5).Een grote wijsgeer kwam in de stad “Akşehir” (6) en hij vroeg de mensen van die stad:

“Wie heeft de grootste wijsheid in jullie stad in pacht….?”

Zij zeiden: “Jeha..” en zij wezen hem de weg naar zijn huis…… Toen hij voor hem zat, vroeg de wijsgeer hem:

“Ik heb 40 vragen. Zou jij alle 40 vragen in een keer kunnen beantwoorden?”

Daarop zei Jeha: Natuurlijk…kom maar op met je vragen…”

Daarop dreunde de wijsgeer de 40 vragen uit het hoofd op. En Jeha zei hem:

“Wilt u echt dat ik in één antwoord hierop ga antwoorden?”

“Ja,” zei de wijsgeer droogjes. Daarop zei Jeha:

“Ik heb geen antwoord op al uw vragen.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten