dinsdag 25 september 2018

De intelligente ezel (deel 3).

Klik hier voor mijn noten bij de tekst.


Tropenjaren (1).
Maar de wolf kwam niet dichterbij, en een paar stappen van de ezel af, begroette hij hem en zei hem goedendag. De luie ezel beantwoordde de begroeting en hij liep in gedachten zijn literatuur (2) erop na wat het betekende als een wolf je begroette, en liet geenszins zijn waakzaamheid varen sinds het verschijnen van de wolf ten tonele. De wolf zei liefelijk: “Hoe gaat het broer ezel, vandaag is het heel erg warm. Hoe kun je zulke drukkende hitte verdragen (تضايق)…?” (3) Daarop schudde de vos oplettend zijn hoofd, en hij bleef achter de wolf op grote afstand staan wachten op wat ging gebeuren. De wolf deed een paar stappen in de richting van de ezel. En als om het gesprek te beëindigen, zei hij: “Deze hitte is heel slecht voor je gezondheid. En ik kan aan jou de sporen daarvan zien. De kleur van je vacht is verschoten, ja inderdaad je kleur is ongetwijfeld echt anders. Maar bij ezels verandert de kleur toch niet door de zon? Wat is er dan met jou aan de hand?” En toen hield de wolf de mond en schudde nadenkend met zijn hoofd. Na een poosje hervatte hij zijn betoog: “Ah, ik ben bang dat je bedorven water hebt gedronken. Daardoor ben je gaan liggen dommelen en heb je je een beetje laten gaan.  De vliegen zagen toen hun kans je aan te vallen, omdat je ze niet wegjoeg, en dat is de oorzaak van veel ziektes. Hoe dan ook je hebt geluk, omdat ik een dokter ben die van ezeltjes houdt, en het verheugt mij je te behandelen en te genezen”. Hierop antwoordde de ezel de wolf spottend: “Dit is de eerste keer in mijn leven dat ik ervan hoor dat een wolf dokter is geworden en een vriend is van ezels,  en dan ook nog, waarom stel je zo’n groot belang in mijn geval?” Daarop schudde de wolf zijn hoofd en beweerde dat hij door de woorden van de ezel onaangenaam was getroffen(تضايق) (4). Hij zei: “Wat is hieraan verkeerd dat ik van alle dieren houd als mijn broeders en van ezeltjes in het bijzonder…?” Daarop onderbrak de ezel hem en zei: “dat zou best weleens allemaal waar kunnen zijn, maar dan verbaast mij toch wel, broer wolf, dat ik je nog niet eerder ben tegengekomen. Weet je wie ik ben, en ken je mijn naam?” Daardoor was de wolf enigszins uit het veld geslagen en hij riep uit: “Hebben ezels dan een naam zoals de mensenkinderen (5), dat ik jouw naam zou moeten kennen?” En de ezel dreef lachend de spot met hem en zei: “Weet je dan helemaal niets (جاهل)! Natuurlijk, broer wolf, hebben ezels namen! En je moet weten dat de naam van een ezel altijd op de hoef van zijn rechter achterpoot staat geschreven. En hij tilde zijn rechter achterpoot langzaam gestrekt op en de wolf kwam dichterbij en keek op de hoef om de naam van de ezel te zien. Plotseling trapte de ezel een geweldig harde trap achterwaarts, verbrijzelde de tanden van de wolf, en de wolf werd als een raket hoog de lucht in gelanceerd en belandde daarop met een plof op de grond en hij jankte het uit van pijn en rende vlug het bos dichtbij in en hij huilde en schreeuwde. De vos beefde over al zijn ledematen en hij verbaasde zich over wat er was gebeurd. En de ezel zei tegen hem: “En jij broer vos, wil jij ook mijn naam weten?” Maar de vos rende vlug terug naar waar hij vandaan was gekomen, en hij bleef voor zich heen zeggen: nee, nee, nee,  het spijt me, dat kan ik niet, ik kan niet lezen, en ik kan niet schrijven”, en de vos rende het nabije bos  in. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten