donderdag 7 maart 2019

Plautus, een na laatste deel: de eerste detective (1).

Hoofts Warenar (Aulularia): vijfde bedrijf, eerste toneel.

Klik hier voor commentaar en de originele teksten.


https://www.nieuws030.nl/achtergrond/marskramer-van-mar-diem-l-naar-volksbuurtmuseum/
Lekker (1):
Gien koning mijns gelijk, ’t zy Turk of Karsten (2).
Jae wel, an deze blijtschap eet ik mijn buik te barsten
Een smoor-pot vol dubbeloenen: o, de groote gek!
‘k Wed, byget, dat ik ze onger gien steiger (3)  en stek;
Zoo moest er mit den vrek worden om esprongen (4).
Ritsert

Zie daer onze Lekker, niet? Jae, ’t is de jongen,
’t Is drie ueren geleên, dat hy quam in de Libry (5),
En hy zel noch niet t’huis geweest zijn, sint hy scheide van my.
Lekker

Zoo hoort men hem deur te strijken, die ouwe molijk (6).
Ritsert

Lekker, gaet hier; hoe staet het aenzicht dus vrolijk?
Lekker

Gans lijden! ’t Is Ritsert, waer laet ik de buit?
Risert

Hebje gien schaemt in je lijf?
Lekker

Hoe zoo?
Risert
Vraegh je dat, je guit?
Lekker

‘k Bin bespiet, hy weet ‘er of.
Ritsert

Wat staeje en preutelt? Waer heb je zoo lang eweest?
Lekker

Men leît en neutelt mit het gelt, om deze zettingh, ’t is zeeker gien gemak (7).
Ritsert
Heb j’et ontfangen? (8)
Lekker (ter zijde)
Wat zeg ik best? was ’t in ien zak,
Ik liet het hier zoetjens glyden tusschen twee stoepen;
Maer dat de pot brak, zy zou te luy roepen.
Dus moet ik ’t zien, hoe ik ’t hem angders ontlegh (9).

Ritsert
Wel, bengel, zydy doof geworden? hoorje niet wat ik zegh?
Lekker

Het gelt? (10) jae, jae, wel jae, jae, ik heb ’t ontfangen: 
Maer hy deder mijn zoo veul kleuter-gelts by langen,
Dat de propere som (de som in haar geheel.) te draegen valt hiel zwaer.
Ritsert

Zwiet je daerom zoo? Wat zegje van de wisselaer? (11)
Lekker (12)
Maer ’t zel wel ien reis te pas (13) komen, 
dat wil ik hem zweeren (14).
Ritsert
Laet dan zien, wat heb je jou al an laeten smeeren. 
Waer is de specificacy? (15)
Lekker
Ik heb ze in mijn taflet. (16)
Ritsert
Laet lezen.
Lekker

Zoo ras as ik t’huis kom zel ik ze stellen in ’t net.
Ritsert

Ik heb elders te doen, toont ze me: waer toe dit getrantel (17)?
Lekker

Het taflet is uit mijn zak. (18)
Ritsert
Wat fuzelje mit de mantel?
Lekker

Niet mit allen, ik heb zukken jeukt in me zij.
Ritsert

Ik wedder bestaitjens (19) schuilen of snoepery.
De mantel op, men momt’er niet. (20)

Lekker
Get Ritsert, kon j’’et heelen
Ik zou je de helft van ’t profijt meê deelen,
Jy meught al de waerden (21) betaelen van de eerst tot de lest,
En wezen noch ien wijl (tijdje) ien goedt knecht op de rest.
‘k Heb ien avontuurtjen ehadt, dat bijster nae mijn zin is.
Ritsert

Je hebt ien doosje evonden (denk ik) daer ien juweeltjen, 
‘k mien van jouwetjen  (22) in is.
Lekker

Ik zeg ‘er ien jouwetjen teugen, ’t is niet qualijk ejout (23).
Ritsert
Je hebt ien glaesjen by ’t Boshuis geraept. (24)
Lekker
Zegt ien Pot mit gout,
Zoo vol dubbeloenen as ik pas (nog maar net) weet te draegen.
Ritsert

Ik verschiet, gans lijden! Hier komt het varken onder zijn maegen (25).
Waer heb j’ ‘et van daen ehaelt? ’t is zijn leven niet ehoort.
Lekker

Ginder onder ien steiger, by de Heiligeweghs poort (26) 
daer lagh het wel dus diep in de modder eweeken.
Ritsert

Jy, deughniet! daar hebj’ ’et ongze Warnarbuer zien steeken,
Die mijn toekomende schoonvader is.
Lekker

Wat zegje, is hy….?
Ritsert

Mijn toekomende schoonvader!Geen opmerkingen:

Een reactie posten